New on my other blogs

BHASKAR
Forebodings of an emergency
Challenges to federalism
A fraud on the Constitution
Academia's meek surrender
Strange power games in Delhi

വായ അരുവിക്കര ആത്മപരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുന്നു അരുവിക്കര നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരുടെ ഭാവി? അഹമ്മദാബാദിലെ പൊലീസുകാരനും അരുവിക്കരയിലെ പത്രപ്രവർത്തകരും നിയമത്തെ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കു വിടൂ ആദിവാസികൾ വീണ്ടും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് എം.പി.നാരായണപിള്ളയുടെ ഉന്മാദം സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് വല്ല ഉന്മാദത്തിലേക്കും തിരിയാഞ്ഞതെന്ത്? കൃഷിഭൂമിയും കർഷകരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ക്യാമ്പസിൽ ഇടതുപക്ഷ പരിസരം സൃഷ്ടിച്ച തലമുറ തുന്നിക്കെട്ടിയ എസ്.എൻ. കോളേജ് ഓർമ്മപിസ്തകം വിവരമുള്ളവരെ ഭയക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ
കേരളത്തിൽ ഡൽഹി ആവർത്തിക്കുമോ? കാലം ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു

ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹാസവും തിരിഞ്ഞുനോട്ടവും

Monday, June 9, 2014

Supreme Court accepts idea of new Mullaperiyar tunnel


In 2012, C.P. Roy, who was ousted from the chairmanship of Mullaperiyar Samara Samithi, because he did not favour the idea of a new dam, met Justice K. T. Thomas, Kerala’s representative on the Empowered Committee appointed by the Supreme Court, and submitted a memorandum outlining his proposal for a new tunnel at 50 feet as a solution to the dispute with Tamil Nadu.

Today, when the Kerala Assembly took up the Mullaperiyar issue for discussion in the light of the Supreme Court’s rejection of the State government’s plea, Roy staged a demonstration outside the Legislature Complex with a few friends to draw attention to the Supreme Court’s endorsement of his proposal, which meets Kerala’s twin slogan “Water for Tamil Nadu, Safety for Kerala”.

Roy distributed an extract from Page 151 of the Supreme Court judgment, which reads as follows:

3.  In the existing MPD (Mullaperiyar Dam) project, as noted in Chapter II(b) (supra), a tunnel had been designed with a D-Section 12 feet wide and 7.5 feet high with provision of the sluice head gate having sill at El 106.5 ft for diversion of water from Periyar reservoir to Vaigai basin in the SoTN (State of Tamil Nadu). This tunnel was modernized by widening and lining in the year in the year 1958. The tunnel can allow reservoir draw-down to 106.5 ft as per criteria laid down in (i). Storage lower than El 106.5 ft to an identified elevation based on assessment of likely distress cannot be drawn-down through the present arrangement of drawal of water for the SoTN through the existing tunnel.

4. Further, digging of a New Tunnel at say at El 50 ft, of course, after conducting surveys, designs, and techno-economic feasibility studies, with requisite sluice gates for evacuation of reservoir water from El 106.5 ft to say 50 ft. These studies will have to be undertaken within a specified time frame. It goes without saying that the water flow from the New Tunnel can be used for power generation or for any other purpose by making changes in its existing infrastructure. Depending upon a decision about the elevation of the New Tunnel outlet, evacuation of the MPD reservoir will be possible in corresponding time period.

a) The new tunnel will need to be constructed by the SoTN since the ownership of the existing dam vests in it. The total expenditure for construction of the new tunnel should be borne by the SiTN. The costs may be small as compared to the cost of the replacement of the new dam. The SoTN should accomplish surveys and feasibility studies for the proposal of having a new tunnel within a year.

b) The New Runnel say at El 50 ft will enable the SoTN to use additional water available in storage between El 106.5 ft to 50 ft. At present these waters are remaining unused.

c) More importantly, if this alternative is implemented in an agreed period of time, the fear perception in the minds of people of the SoK (State of Kerala) will be set at rest. They can then appreciate that the New Tunnel is going to help evacuation of storage faster and better, in case the dam develops any distress. As a gravity dam seldom gives in suddenly, such evacuation will reduce Dam Break flood (DBF) magnitude significantly.

d) Though the demand of the SoK for 1.1 TMC of water for Environmental Flow is not substantiated, yet a legitimate need which is yet to be assessed can be met with after the FRL is raised to 142 ft. A small pipe outlet of a suitable diameter through right bank hillock can be dug to release….  

The government and the opposition, who are being led by some vested interests, have paid no attention to the Roy proposal which offers a cheaper alternative to the Kerala proposal for a new dam. Instead of wasting more time on litigation, the government should seek talks with Tamil Nadu to give effect to the idea of new tunnel, which has already met with the court’s approval.

5 comments:

Jay Kotek said...

That's sound feasible within a time frame, the new dam idea may be lingering in their minds because of the goodies they dream about from contacts of millions.

Jay Kotek said...

That's sound feasible within a time frame, the new dam idea may be lingering in their minds because of the goodies they dream about from contacts of millions.

Jay Kotek said...

That's sound feasible within a time frame, the new dam idea may be lingering in their minds because of the goodies they dream about from contacts of millions.

Manikandan said...

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ നിരീക്ഷണം കേരളം അംഗീകരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ 50 അടിയിലേയ്ക്ക് ജലനിരപ്പ് താഴുന്നവിധത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം കൊണ്ടുപോകാൻ തമിഴ്നാട് തീരുമാനിച്ചാൽ ഇല്ലാതാവുന്നത് തേക്കടിയിലെ വിനോദസഞ്ചാരം ആണ്. കേവലം ജലത്തിന്റെ വിനിയോഗവും, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും മാത്രമല്ല മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ ഇത്രയും സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നത്. ഇടുക്കിയിലേയ്ക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിനേയും ഇത് ബാധിയ്ക്കും. മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സുരക്ഷാപരവും ഗുരുതരവുമായ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും അപകടസാധ്യത ഉണ്ടായാൽ 106.5 അടിഉയരത്തിൽ ഡാമിലുള്ള വെള്ളം ചോർത്തിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പുതിയ ടണൽ ഒരു പരിഹാരമാകും.

sonu singh said...

I read your blog. Such a great information. If anyone wants to Cheap Flight From Delhi to Boston then come with us and get Cheap Flight From Delhi to Boston in Unbeatable price.